Barn til barn massage er et pædagogisk redskab, der forebygger mobning, styrker relationer, nedsætter gruppens konfliktniveau samt støtter selvtillid og selvværd hos det enkelte barn.

Gennem barn til barn massage støtter vi børnene i at få et naturligt forhold til berøring. De lærer at slappe af, tage imod og nyde samt give andre behagelig berøring og omsorg. Undersøgelser viser bl.a. at

børn der modtager massage;
-får øget selvværd, bedre koncentration og bedre til at mærke egne grænser og mere ro i krop og sind.

børn der giver massage;
-får øget selvtillid, bliver bedre til at mærke andres grænser og bliver gode til at vise omsorg for andre.

Download flyer “Barn til barn massage” (pdf)

Åben dagtilbud

Det er lige nu muligt at booke forløb i barn til barn massage gennem København Kommunes tilbud “Åben Dagtilbud

Ex. på miniforløb i barn til barn massage

Jeg kommer ud til jer 2 gange. Hvert besøg består af to lege-massage sessioner á 45 minutter med efterfølgende refleksion med personalet, hvor vi snakker om dagens oplevelser og læringsmuligheder i at bruge massagen i hverdagen. Jeg anbefaler at det er de samme børn og voksne, der deltager begge gange, så der er mulighed for at samle op på jeres erfaringer. Max. 12 børn pr. hold og minimum 2 voksne.

Sessionen vil alt efter aldersgruppe bestå af lege og massageøvelser med fokus på tryghed og grænser, og at det skal være sjovt og rart at deltage. Der er altid plads til at deltage på flere måder og fx bare observere.


Er du interesseret i at høre mere (priser, indhold mm.) så kontakt mig her:

mie@hands-cph.dk / 2926 0961